Mavi Ege

Zeytinyağı

Sevgiyle baktık, İlgiyle topladık, Özenle ürettik...

Hakiki Zeytinyağı

Zeytinyağı ile ilgili elimizde bulunan belgelere bakıldığı zaman, zeytinyağının ağırlıklı olarak dini ayinlerde arınma ve kutsama maksadıyla kullanıldığı görülmekte ancak beslenmede ne zaman kullanılmaya başlandığına ilişkin somut veri bulunmamaktadır. Eski Mısır ayinleri, antik Yunan'da yapılan Eloisis şenlikleri bunun en belirgin örnekleridir. Bugün bile, bazı ezoterik toplulukların dinsel törenlerinde zeytinyağının bulunması, belki de bu yüzden. Eski metinlerde ayrıca, zeytinyağının günlük vücut temizliği amacı ile de kullanıldığı dikkat çekiyor. Zeytin Kültürü Zeytinyağı kültürünün temelleri Yunan uygarlığına dayanır. Antik Yunan bilgesi Solun'un koyduğu kanunlara göre zeytin ağacı kesenlere ağır cezalar

Poseidon üç dişli çatalını kayaya vurur ve denizlerden 4 muhteşem at çıkarır. Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız der. Athena ise mızrağını yere saplar ve zeytin ağacını çıkarır. Bu ağaç büyüyüp yüz yıllarca yaşayacak isterseniz meyvesini, isterseniz meyvesinden çıkan yağı yersiniz ya da odunuyla ateş yakar ısınırsınız der. İnsanlar Athena'nın hediyesini seçer. Tanrılar zeytin ağacını insanlık için daha yararlı bulurlar ve şehrin tanrıçası Athena olur. Zeytin ağacı da Akropolis’e dikilir. Zeytin ağacı bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın

Zeytinyağının meyvemsi ve taze bir kokusu olmalıdır. Zeytinyağını yutarken kendine özgü aroması genzinize yayılmalı, dilinizin arkasında bir acılık hissedilmeli ve bu acılık bir süre sonra geçmelidir. Hakiki zeytinyağın 3 özelliği vardır Burukluk Yakıcılık Aroma Zeytinyağının maliyeti diğer birçok yağa oranla daha yüksektir. Bu nedenle ucuz olan zeytinyağlarına şüphe ile yaklaşılmalıdır. Hakiki zeytinyağının belirli bir üretim maliyeti vardır ve bu maliyetin altında satılması mümkün değildir. Gerçek zeytinyağı kabarcık kabarcık olarak üste çıkmalıdır. Bir süre sonra kalıp haline gelebilir ve yandan bakıldığında düz bir hatta görünebilir. Zeytinyağını kokladığınızda kötü ve ağır bir

En iyi zeytinyağın tanımı bilimsel yapılmıştır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (International Olive Oil Council (IOOC) tarafından belirlenen standartlar bize kaliteli bir zeytinyağın taşıması gereken nitelikleri söylemiştir. Zeytinyağı üretiminde gerek üretim metotları gerekse de kaliteli üretim yönünden önde gelen İspanya, İtalya gibi ülkeler bu stantlaralar çok önem taşımaktadır. Zeytinyağının kalite kriterlerini kimyasal ve duyusal özellikleri olarak ayırt edebiliriz. Uluslararası platformlarda gerçekleştirilen tüm zeytinyağı yarışmalarda ilk aşama zeytinyağın kimyasal özellikleridir. İkinci aşamada ise zeytinyağının duyusal özellikleri yer alır. Bu özelliklere geçmeden önce zeytinyağın kalitesinin hasattan başlayan, sıkım ve şişelemeye