Mavi Ege

Zeytinyağı

Sevgiyle baktık, İlgiyle topladık, Özenle ürettik...

Naturel Sızma Zeytinyağı

Zeytinyağı ile ilgili elimizde bulunan belgelere bakıldığı zaman, zeytinyağının ağırlıklı olarak dini ayinlerde arınma ve kutsama maksadıyla kullanıldığı görülmekte ancak beslenmede ne zaman kullanılmaya başlandığına ilişkin somut veri bulunmamaktadır. Eski Mısır ayinleri, antik Yunan'da yapılan Eloisis şenlikleri bunun en belirgin örnekleridir. Bugün bile, bazı ezoterik toplulukların dinsel törenlerinde zeytinyağının bulunması, belki de bu yüzden. Eski metinlerde ayrıca, zeytinyağının günlük vücut temizliği amacı ile de kullanıldığı dikkat çekiyor. Zeytin Kültürü Zeytinyağı kültürünün temelleri Yunan uygarlığına dayanır. Antik Yunan bilgesi Solun'un koyduğu kanunlara göre zeytin ağacı kesenlere ağır cezalar

En iyi zeytinyağın tanımı bilimsel yapılmıştır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (International Olive Oil Council (IOOC) tarafından belirlenen standartlar bize kaliteli bir zeytinyağın taşıması gereken nitelikleri söylemiştir. Zeytinyağı üretiminde gerek üretim metotları gerekse de kaliteli üretim yönünden önde gelen İspanya, İtalya gibi ülkeler bu stantlaralar çok önem taşımaktadır. Zeytinyağının kalite kriterlerini kimyasal ve duyusal özellikleri olarak ayırt edebiliriz. Uluslararası platformlarda gerçekleştirilen tüm zeytinyağı yarışmalarda ilk aşama zeytinyağın kimyasal özellikleridir. İkinci aşamada ise zeytinyağının duyusal özellikleri yer alır. Bu özelliklere geçmeden önce zeytinyağın kalitesinin hasattan başlayan, sıkım ve şişelemeye

Taş Baskı Zeytinyağı - Kontinü Sistem Zeytinyağı Günümüzde çok revaçta olan zeytinyağı üretim metodu. Diğer bir adıyla “Geleneksel Zeytinyağı Üretimi” olan taş baskı zeytinyağı üretimi. Bu yöntem zeytin tanelerin granit taşlarda hamur haline getirilmesi, yani kırılması/ezilmesi akabinde özel çuvallara konularak presler yardımı ile zeytinyağın sıkılması işlemidir. Bu işlemi en basit tabirle meyve suyu sıkımına benzetebiliriz fakat işleme süreci bu kadar kısa gerçekleşmiyor. Granit taşlarda kırılma süreci, çuvallara konulması, presleme, zeytin posalarının yani bir nevi zeytin küspesinin çuvallardan boşaltılması, zeytinyağının havuzlardan maçrapa ile toplanması, zeytin acı suyunun